Development

Издања

Можете да преузмете пакете издања Мејтове радне површи са наше архиве:

Можете такође затражити пакете Мејтових тема које одговарају Гтк3+ издању које се испоручује у вашој дистрибуцији:

Код

Гит ризнице за Мејтову радну површ су удомљене на ГитХаб-у.

Такође можете да разгледате код са „cgit“-ом:

Изворишта

Остале корисне везе:

Не либите се да допринесете и да се збавите побољшавањем Мејта!


Contents © 2024 The MATE Team
Creative Commons License BY-SA
RSS GitHub Twitter Wiki