Инсталација

Мејтова заједница је документовала како се инсталира Мејт на многим дистрибуцијама, пратите смернице за инсталацију.

Ако сте запакивач дистрибуције и тражите пакете издања тада погледајте нашу страницу Развој.


Contents © 2024 The MATE Team
Creative Commons License BY-SA
RSS GitHub Twitter Wiki