Ανάπτυξη

Εκδόσεις

Μπορείτε να κατεβάσετε τα τελευταία πηγαία αρχεία του MATE Desktop από την αρχειοθήκη μας:

Θα χρειαστείτε πακέτα ΜΑΤΕ themes που ταιριάζουν στην έκδοση GTK3+ που υπάρχει στην διανομή σας:

Κώδικας

Τα αποθετήρια git του MATE φιλοξενούνται στο GitHub.

Μπορείτε να πλοηγηθείτε στον κώδικα με το cgit στο:

Άλλοι χρήσιμοι σύνδεσμοι:

Μην διστάσετε να συνεισφέρετε, διασκεδάστε βελτιώνοντας το MATE!


Contents © 2024 The MATE Team
Creative Commons License BY-SA
RSS GitHub Twitter Wiki