Мејт и LTSP

Много је људи на свету који приступају својим Гну/Линукс радним површима преко тананих клијената и један од најдуже радних тананих клијената јесте пројекат LTSP. Мејтова радна површ нуди фантастично радно искуство на тананим клијентима; брзину, стабилност и ефикасност. Библиотеке, школе и предузећа која траже Гну/Линукс радну површ која користи традиционалне парадигме на које су њихови корисници навикли, сматраће Мејт одличном заменом преласком на Јунити/Гном 3 радну површ. И као ЛТСП и као Мејт програмер, саставио сам кратак видео о развоју и у једном и у другом.


Contents © 2024 The MATE Team
Creative Commons License BY-SA
RSS GitHub Twitter Wiki